Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen Anna Pedicure en een cliënt waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Client dient ten alle tijden op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

Afspraken
De cliënt moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak dit aan Anna Pedicure te melden. Indien de cliënt niet aan deze verplichting voldoet, mag Anna Pedicure het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening brengen

Betaling
Anna Pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbar in de praktijk. De prijzen zijn inclusief 21% btw. De cliënt dient na afloop van de behandeling de betaling te voldoen

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet voor de eerste behandeling Anna Pedicure van alle gegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling. Anna Pedicure neemt de persoonlijke gegevens op in een klantenbestand en behandelt de vertrouwelijke gegevens ban de cliënt volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Anna Pedicure zal de gegevens niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt

Aansprakelijkheid
Anna Pedicure is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door verkeerde informatie over relevante lichamelijke  aandoeningen, medicijngebruik. Ook is Anna Pedicure net aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging/diefstal
Anna Pedicure heeft het recht een schadevergoeding van cliënt te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd. Bij diefstal wordt ten alle tijden de politie ingeschakeld.

Print Friendly, PDF & Email